AgTuras.lt
Internetinės svetainės, el.parduotuvės

SiuntA? gabenimo taisyklA�s

 

Siuntose draudA?iama siA?sti:

1. Ginklus ir jA? dalis, A?audmenis, sprogmenis ar sprogstamA�sias medA?iagas.
2. Narkotines ir psichotropines medA?iagas bei jA? turinA?ius vaistus.
3. AlkoholA? ir tabako gaminius.
4. Gyvus gyvA�nus ir augalus.
5. Pinigus, vertybinius popierius, tauriuosius metalus ir brangakmenius, juvelyrinius ar antikvarinius dirbinius.
6. ToksiA?kas ar korozijA� sukelianA?ias medA?iagas.
7. A�statymais uA?draustA� nelegaliA� spausdintA�, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu iA?saugotA� medA?iagA�.
8. A?mogaus palaikus ar kA�no dalis.
9. Daiktus, kuriA? gabenimui, iA?veA?imui ar A?veA?imui iA? A?alies reikalingi specialA�s leidimai ar iA?skirtinA�s sA�lygos.
10. Daiktus, kurie dA�l savo savybiA? gali pakenkti kitoms siuntoms ar A?moniA? sveikatai, aplinkai.

UA? A?iA? taisykliA? paA?eidimA� pagal A?statymus atsako ir veA?A�jo ar treA?iojo asmens patirtus nuostolius privalo atlyginti siuntA�jas.

A may report said that samsung too was in the race, but was sidelined due to the intense rivalry between the two companies

Asian americans lead when it comes to best spy software for android owning a smartphone, with 67